Uppsägning av hyresavtal

UPPSÄGNING

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen och enligt lag är uppsägningstiden en kalendermånad för löpande kontrakt.
Uppsägningstiden räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs. I annat fall gäller det datum som står på hyresavtalet.

Uppsägning hyresavtal

Tänk på att kontakta oss i god tid innan du ska flytta. Uppsägning av ditt hyreskontrakt skall ske minst 1 kalender månad innan du planerar att flytta. Uppsägningen måste vara skriftlig och kan inte göras muntligt eller mail. 

Vi registrerar och datumstämplar din uppsägning den dag då vi fått den skriftligt oss tillhanda. Uppsägningstiden är minst 1 hel kalendermånad. För att uppsägningen ska börja löpa fr o m månadens första dag måste vi ha registrerat och datumstämplat din skriftliga uppsägning senast den sista dagen i månaden innan. Det betyder att om du säger upp din lägenhet till den 14 januari gäller uppsägningstiden till avflyttning den 31 Februari. Uppsägningstiden varar då alltså under resten av januari samt februari.

Under uppsägningstiden kan vi komma att be dig visa lägenheten för andra som är intresserade av att flytta in. Skulle du vara bortrest under denna period eller av annan anledning inte kan närvara kan du behöva be någon annan att ställa upp och visa lägenheten. Tänk på att du är skyldig att visa din lägenhet för nya hyresgäster under uppsägningstiden.

Förbesiktning

Förbesiktning av lägenheten utförs i ett tidigt skede efter uppsägningen för att du som hyresgäst ska få möjlighet att återställa eventuella skador som kan ha uppstått under din hyrestid. Vi vill få ett bra avslut på vårt hyresförhållande och därför är det viktigt att du som hyresgäst närvarar under förbesiktningen. 

Flyttstädning

En flyttstädning innebär att lägenheten ska städas mycket noggrant. För att göra flyttstädningen enklare för dig har vi satt samman en checklista över punkter som ska rengöras. Använd dig av checklistan och kontrollera att alla punkter är avbockade så slipper du bli ersättningsskyldig på grund av bristfällig städning.

Slutbesiktning

Tänk på att beställa slutbesiktning av lägenheten i god tid innan du ska flytta ut. Det gör du genom att kontakta oss minst ett par dagar före överlämning av nycklar. Under besiktningen går en representant från hyresvärden igenom lägenheten tillsammans med dig och bedömer skicket på lägenheten vid utflyttning jämfört med bilder/skicket vid inflyttning. I samband med besiktningen upprättas ett protokoll på skador och båda parter tar  bilder av lokalen. Kommer vi inte överens om vem som står för eventuella skador utöver normal slitage anlitas oberoende granskare. Som avgör vem som står för vad.

Nycklar

Senast klockan 12.00 datumet då ditt hyreskontrakt gått ut ska du ha lämnat samtliga nycklar till oss/hyresvärden så följande har möjlighet att börja föra möbler eftersom många hyr exakt från månad till månad. Detta gäller samtliga lägenhetsnycklar som kort, taggar och nycklar till tvättstuga samt till eventuella garage och förråd. Har du tappat bort nycklar eller om du glömmer att lämna in dem i tid kan det medföra att vi måste byta lås, vilket innebär en kostnad som belastas dig som flyttar ut. Vid utgång av hyreskontrakt förs rätten till tillträde till bostaden över  till ägaren eller nya hyresgästen