Skötsel anvisningar Bostäder

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din hyrda lägenhet/bostad eller hus. När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på. Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något, kontakta OSS


Fönster

Insida av fönster

Kondens på fönstrets insida uppstår vanligen på grund av att rumsluften hindras att cirkulera intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang, eller en fönsterbräda monterad tätt intill väggen kan vara orsaken. Se även till att friskluft/tilluftsintagen är öppna.

Om inget av ovanstående fungerar för att åtgära problmet bör du kontakta din fastighetsskötare för att säkerställa att det inte är något fel på ventilationssystemet.

Utsida av fönster

Under perioder med hög luftfuktighet och stora temperaturskillnader mellan natt och dag, finns det risk att utvändig kondens och i vissa fall iskristaller bildas på välisolerade fönster, med begränsad sikt som följd. Fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen rumsvärme läcker ut genom fönstret. Fönstrets utsida kan då bli kallare än utomhusluften och kondens bildas. Den försvinner under morgontimmarna när glaset efterhand värms upp.

Mellan fönster

Om man inte rengör rutorna mellan fönsterbågen bildas det en fet hinna med tiden.Om det uppstår kondens mellan rutorna, prova att tvätta med en mild diskmedelslösning och torka torrt med hushålls papper.

Det är viktigt att utrymningsvägar i era trapphus hålls fria i händelse av brand. Håll ert trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar och annat brännbart får inte förvaras i trapphuset. Det finns förråd, cykelrum och barnvagnsrum för att förvara saker som inte ska stå i de gemensamma utrymmena.

Det är också viktigt att säkerställa att skalskyddet är intakt, dörrar till allmänna utrymmen ska hållas stängda för att förhindra obehöriga att komma in men också för att brandcellerna ska vara intakta i händelse av brand.

När det gäller din egna lägenhet är det viktigt att du kontinuerligt kontrollerar brandlarmet. Hur du går tillväga för att kontrollera och rengöra ditt brandlarm kan du läsa om i foldern nedan.

Brandskyddsregler

Brandskyddsarbete är framför allt att arbeta förebyggande för att förhindra brand i den egna lägenheten och i fastigheten.

 • Se till att skalskyddet fungerar, lämna inga dörrar öppna så att obehöriga kan ta sig in.
 • Ställ ingenting i de allmänna utrymmena, varken cyklar, barnvagnar, sopor, dörrmattor, dörrkransar, emballage eller annat brännbart.
 • Håll utrymningsvägarna fria.
 • Dammsug brandvarnaren en gång per år.
 • Kasta inte tömda askkoppar eller engångsgrillar i soporna innan de är helt släckta.
 • Vid grillning på balkong ha brandsläckare i beredskap.
 • Lämna inte ljus utan uppsikt.
 • Värmeljus ska ha mer än 7 cm mellan ljusen. Och vara placerade på CE godkända hållare
 • Ställ inga värmeljus på tavellister eller liknande.
 • Lämna inte spisen under matlagning utan tillsyn.
 • Sätt timer på de elektriska apparaterna man kan glömma.

Skötsel av brandvarnare

 • Rengör från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Byt batteri en gång i halvåret. (Om du använder lithiumbatterier behöver du inte byta lika ofta.)
 • Kontrollera att den fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
 • Testa brandvarnaren då och då. Utför testen genom att trycka in testknappen
 • Rengöring golvbrunn

  Har du stopp i golvbrunnen eller problem med dålig lukt i badrummet? Då är det förmodligen dags att rensa avloppet. Där fastnar gärna hår och tvålrester och hindrar vattnet från att rinna undan.

  Tänk på att den lilla gummilisten ska sluta tätt när du sätter tillbaka vattenlåset. Enklast är att smörja gummilisten med lite såpa eller diskmedel för att lättare kunna trycka fast den. En modern lägenhet är så välisolerad att det kan uppstå undertryck när man stänger ytterdörren och då kan vattenlåset hoppa loss.

  Om du har varit borta en längre tid kan vattenlåset torka ut. Det gäller särskilt under sommaren när det är varmt. Då spolar du bara vatten i golvbrunnen så fylls vattenlåset på igen.

  Rengöring golvbrunn 1. Börja med att ta bort silen.

  Rengöring vattenlås 2. Lyft upp vattenlåset som liknar en liten hink och avlägsna tvålrester och hår från in- och utsida.

  Rengöring golvbrunn 3. Smörj på lite såpa eller diskmedel när du sätter tillbaka vattenlåset och se till att gummipackningen sluter tätt (annars kan lukt tränga upp från avloppsröret).

  Rengöring golvbrunn 4. Avsluta med att fylla vattenlåset med nytt vatten. Sätt därefter tillbaka silen

  Rengöring av vattenlås

  Att få stopp i avloppet brukar hända alla någon gång. Mycket smuts, skräp och inte minst hår spolas ner och gör att det lätt blir stopp eller dålig avrinning. Det är både enkelt och snabbt gjort att förebygga stopp i avloppet. Att tänka på är att du genom att göra rent ofta faktiskt kan förhindra att det blir stopp.

  Att rengöra vattenlåset är väldigt enkelt och gjort på tio minuter. Det enda du behöver är en hink att samla upp smuts och vatten i, handskar, skruvmejsel och gärna en tång med långa skänklar för att rensa i vattenlås och rör.

  Rengöring vattenlås1. Placera en hink under röret och skruva bort den nedre delen på vattenlåset och var beredd på att   det kommer att rinna vatten. Tippa ur så mycket som möjligt av smutsen och vattnet i hinken och lägg kåpan åt sidan.

  Rengöring vattenlås 2. Lossa därefter den övre ringen och sidoringen.

  Rengöring vattenlås 3. När samtliga ringar är lossade och kåpan är borta är det dags för lite lirkande. Ta ett stadigt tag om vattenlåset och böj den försiktigt nedåt tills den släpper från det övre röret. Drag sedan ut vattenlåset från sidoröret.

  Rengöring vattenlås4. Rengör vattenlåset och kåpan och skölj noga med varmt vatten. Smuts som stannar kvar i trånga skrymslen tar du enkelt bort med exempelvis en skruvmejsel eller något annat smalt.

  Rengöring vattenlås 5. När vattenlåset är rent skakar du ur vattnet och sätter tillbaka det i rören och avloppsjobbet är  klart!

  Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på. Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något, kontakta oss direkt

  Frosta av kylskåp och frys

  Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv — använd inga vassa föremål. Samla upp smältvattnet i en balja.

  Rengör spisen

  Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa och torka.

  Rengör köksfläkten

  Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel. Har du kolfilterfläkt bör du byta kolfilter ungefär en gång per år. Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska, utan matoset sprids i lägenheten i stället. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

  Rensa vattenlås i tvättställ

  På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland, vilket du enkelt kan göra själv.

  Rengör golvbrunnen

  I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum för att undvika stopp i avloppet och dålig lukt. Rengör golvbrunnen på följande sätt:

  • Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
  • Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnnen.
  • Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd.
  • Spola brunnen med handduschen och torka av.
  • Sätt fast gallret igen.