Styrelsen 2019

Styrelsen 2019

clipart_board-meeting

 

 

 

 

 

 

 

Bo Pettil ordförande

Gudrun Andersson vice ordf

Helén Wik, sekreterare

Ann-Mari Laaksonen kassör

Karin Sundgren styrelsemedlem

Ann-Mari Salomäki ersättare

Mona Björklund bokförare. ersättare

Ann-Christin Storrank vicedirigent

Bill Ravall dirigent

styrelsemöte