ORDNINGSREGLER DLF BOSTÄDER

 • Hyresgästen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla till hyresvärden när fel eller brister uppstår.
 • Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 23.00-06.00. Den som står för hyresavtalet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av avtal eller vräkning.
 • Det är förbjudet att röka i lägenheten/huset och i allmänna utrymmen.
 • Tvättstugan ska städas efter användandet varje gång. Ordningsregler över vad som gäller övrigt i fastigheterna finns i tvättstugan.
 • Fönster och balkong får inte användas för att skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta saker från balkongen (exempelvis cigarettfimpar). På balkonger/terasser får inte heller förvaras synligt från vägen/ grannar sånt som inte hör till uteplatser normalt.
 • Fågelmat drar till sig skadedjur som möss, råttor etc. Därför är det inte är tillåtet att mata fåglar från fönster/balkonger/uteplatser vid våra fastigheter. Eller att kasta mat på gårdsplanen. ( undantagsvis vid mat koppar för husdjur) som städas plockas bort före natt).
 • Det är förbjudet att göra upp eld på balkongen eller inne i fastigheterna. På balkonger i våningshus får man grilla endast med el-grill. Också då bör grannarna tas i beaktande.
 • Har du husdjur i din lägenhet ansvarar du för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Din hund ska vara kopplad på gården och i allmänna utrymmen. Plocka upp efter ditt husdjur.
 • Trapphuset ska kunna användas för utrymning och sjuktransporter. Därför får personliga ägodelar som dörrmattor, cyklar, barnvagnar m.m. inte placeras i trappuppgången.
 • Paraboler får inte monteras utan lov av DLF
 • Bilar parkeras på anvisad plats. Parkering på gångar eller framför lägenheter är förbjudet. (endast tillfälligt för lastning eller lossning).
 • Söndrade fönster, hål i väggar o dörrar eller dylikt ersätts i sin helhet av hyresgästen.
 • Skador samt förorsakade av husdjur ersätts i sin helhet av hyresgästen.

  Lampor och lysrör i lägenheten

  Du ansvarar själv för byte av lampor och lysrör i din lägenhet. Blinkande lysrör utgör en brandrisk och skall bytas omgående och då bör även tändaren bytas samtidigt. Vill du hjälp så hör av dig till oss så hjälper vi er mot en avgift.

  Disk- eller tvättmaskin

  Om du vill installera en disk- eller tvättmaskin kom ihåg att alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av en fackman. Maskinen måste också stå på vattentätt underlag och vara ansluten till jordat uttag. 

  Flyttstädning

  • Det är viktigt att flyttstädningen är ordentligt gjord. Om Bostaden inte är ordentligt städad när du flyttat kan du bli ersättningsskyldig . Du kan också kontakta oss om du har du frågor om städningen av bostaden.
  • All inredning skall vara på plats, t ex dörrar, hatthylla, garderober, gardinbeslag eller annat som hör till bostaden.
  • Glöm inte att också städa balkong, förrådsutrymmen och eventuellt garage.

   

  Avflyttningsbesiktning

  När du har tömt och städat din Bostaden är det dags för avflyttningsbesiktning. Kontakta oss och kom överens om en tid. Det är bra om du själv kan närvara vid besiktningen, så du tillsammans oss med  kan lösa eventuella oklarheter på plats. Om det visar sig att det finns skador i lägenheten som du själv orsakat kan du komma att få betala för dessa. Du får själv stå för kostnaderna för onormalt slitage och om lägenheten inte är noggrant städad.

   

  Återlämning av nycklar

  Alla nycklar ska återlämnas, även de kopior du gjort. Det gäller även nycklar till motorvärmare, förråd och tvättstuga med bokningscylinder. Om det saknas nycklar vid återlämningen, måste vi debitera dig för låscylinderbyte. Har du tillverkat nycklar utan vår tillåtelse sker cylinderbyte obligatoriskt och du debiteras kostnaden.

  Lägenheten måste vara klar för inflyttning och nycklar återlämnade senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Infaller denna dag på en helgdag gäller klockan 12.00 första vardagen efter helgdagen. Eventuella Brister och slutstädning skall vara gjorda under månaden före utflyttning.

   

  Sopor

  Det blir en hel del sopor när man ska flytta. Sortera och lämna på rätt ställe.

  • Brännbara hushållssopor i soptunnor/containrar på gården.
  • Förpackningar på återvinningsstationerna och
  • Grovavfall och farligt avfall på återvinningscentralerna.