Om Oss

Företagets Verksamhetsanvisningar

1. Företagsöversikt

a. Företagsnamn: Ab DLF-Talotekniikka Pietarsaari Oy

b. Verksamhetsområde: Kameraövervakning, larminstallationer och dörrpassersystem.

c. Vision: Att vara ledande inom säkerhetsteknologi och erbjuda skräddarsydda lösningar för våra kunders trygghet.

d. Mission: Att leverera högkvalitativa produkter och tjänster med fokus på innovativa och pålitliga säkerhetslösningar.

2. Kvalitetspolicy

a. Vi strävar alltid efter att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet.

b. Vi håller oss uppdaterade med den senaste teknologin för att säkerställa att våra kunder får de mest effektiva och moderna säkerhetslösningarna.

3. Produkter och Tjänster

a. Kameraövervakning: Installation och underhåll av avancerade Hikvision och DLF kameraövervakningssystem för övervakning och säkerhet.

b. Larminstallationer: Design och installation av Paradox och DLF larm- och övervakningssystem anpassade efter kundens behov.

c. Dörrpassersystem: Implementering av säkra och effektiva dörrpassersystem för att kontrollera åtkomst och öka säkerheten vi monterar Paradox och DLF system.

4. Kundfokus

a. Vi strävar efter att förstå och uppfylla våra kunders unika behov och krav.

b. Vi erbjuder kundsupport av högsta kvalitet för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service.

5. Etik och Integritet

a. Vi följer lagar och regler som rör integritet och dataskydd och våra montörer har tukes elbehörigheter samt säkerhetsk kort för arbeten med känslig information.

b. Vi värdesätter och respekterar kunders och medarbetares integritet i alla skeden av vår verksamhet.

6. Miljöansvar

a. Vi arbetar aktivt för att minimera vår påverkan på miljön genom att använda energieffektiva produkter och processer.

b. Vi åtar oss att följa gällande miljölagstiftning och strävar efter att ständigt förbättra våra miljöprestanda.

c. Vår personal använder sig av elfordon då det är möjligt, och vårt kontor och fabrik har solpaneler.

7. Säkerhetsföreskrifter

a. Vi följer branschstandarder och säkerhetsföreskrifter för att säkerställa att våra produkter och tjänster uppfyller högsta säkerhetskrav strävar efter EN 50131 grade 3 produkter används.

b. Vi investerar i utbildning och utveckling för våra medarbetare för att säkerställa säker hantering och installation av våra säkerhetslösningar.

Dessa verksamhetsanvisningar är avsedda att vägleda vårt arbete och säkerställa att vi upprätthåller högsta standarder inom vårt företag. Vi uppmanar alla våra medarbetare att aktivt bidra till att följa dessa riktlinjer och kontinuerligt sträva efter förbättring.