Elservice och elinstallationer

Tjänster

  • Elservice
  • Elinstallationer
  • El besiktningar
  • Kamera övervakningssystem
  • Inbrottslarm – Paradox
  • Passage kontrollsystem – Paradox
  • Värmefotografering – FLIR
  • IT nätverkssystem
  • Belysningar för hem och husbolag

Ta kontakt

050-322 4480
info@dlf.fi

Besöksadress 
Centrumvägen 91,
68800 Kållby

(Vi är på plats endast enligt överenskommelse)