Uppsägning av hyresavtal

UPPSÄGNING

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen och enligt lag är uppsägningstiden en kalendermånad för löpande kontrakt.
Uppsägningstiden räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs. I annat fall gäller det datum som står på hyresavtalet.