Brand & utrymnings larm

SD360. Optisk rökdetektor
För installation av trådlös rökdetektor i dammfria utrymmen (ej Lilla_SD360_bildkök). Detektorn sänder en signal till centralenheten när det förinställda rök gränsvärdet överskrids. Placeras med fördel i bostäder, kontor samt fabrik för tillverkning av läkemedel. SD360 har ett sabotagelarm som aktiveras direkt vid bryt, – och stöldförsök.

 

Brand & utrymning, tillbehör
WH588P. Värmedetektor 58º

För installation av rökdetektor i dammiga utrymmen. Två värmeavkännande termistorer mäter av temperaturen. Brand indikeras snabbt även vid låga temperaturer. Placeras med fördel i köksmiljö och pannrum.

Lilla_WH588P_bild

Brand & utrymning, tillbehör
WC588P. Kolmonoxiddetektor
Art. nr 500-583

Installera detektorn där giftig gas finns som exempelvis, bredvid gasoltank eller bil, (avgaser). Placeras alltid med låg placering då gasen fyller på nedifrån och upp. Detekterar skadliga koncentrationer av kolmonoxid i ett tidigt skede. Kolmonoxid (CO) är en mycket giftig gas utan färg, lukt och smak. Placera med fördel i husvagn, husbil, båt och kök där gasol (spis) installerats.

Lilla_WC588P_bild

Brand & utrymning, tillbehör
Brandlarm. Rökdetektor, NB338-2 / Värme och rökdetektor, NB338-2H

Larm utlöses vid 57 ºC. Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. 

Lilla_Brandlarm_NB338-2

Brand & utrymning, tillbehör
Brandlarm. Värmedetektor, DT713-5

Larm utlöses vid 57 ºC. Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. 

 

Lilla_Brandlarm_NB338-4-12

Brand & utrymning, tillbehör
Brandlarm. Värmedetektor, NB323-4-12
Art. nr 600-211

Larm utlöses vid 57 ºC. Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. 

 

Brand & utrymning, tillbehörLilla_Brandlarmknapp
Fulleon. Brandlarmsknapp

Komplett larmknapp för utvändigt montage tillverkat i slagtålig plast med tryckfönster av krossbart glas. För inomhusbruk.

 

Brand & utrymning, tillbehörLilla_Brandsiren_hem
Brandsiren. Programmerbar

Brandsirenen är en programmerbar elektronisk siren för utanpåliggande montage. För inom, – och utomhusbruk.