ORDNINGSREGLER DLF BOSTÄDER

 • Hyresgästen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla till hyresvärden när fel eller brister uppstår.
 • Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 23.00-06.00. Den som står för hyresavtalet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av avtal eller vräkning.
 • Det är förbjudet att röka i lägenheten/huset och i allmänna utrymmen.
 • Tvättstugan ska städas efter användandet varje gång. Ordningsregler över vad som gäller övrigt i fastigheterna finns i tvättstugan.
 • Fönster och balkong får inte användas för att skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta saker från balkongen (exempelvis cigarettfimpar). På balkonger/terasser får inte heller förvaras synligt från vägen/ grannar sånt som inte hör till uteplatser normalt.
 • Fågelmat drar till sig skadedjur som möss, råttor etc. Därför är det inte är tillåtet att mata fåglar från fönster/balkonger/uteplatser vid våra fastigheter. Eller att kasta mat på gårdsplanen. ( undantagsvis vid mat koppar för husdjur) som städas plockas bort före natt).
 • Det är förbjudet att göra upp eld på balkongen eller inne i fastigheterna. På balkonger i våningshus får man grilla endast med el-grill. Också då bör grannarna tas i beaktande.
 • Har du husdjur i din lägenhet ansvarar du för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Din hund ska vara kopplad på gården och i allmänna utrymmen. Plocka upp efter ditt husdjur.
 • Trapphuset ska kunna användas för utrymning och sjuktransporter. Därför får personliga ägodelar som dörrmattor, cyklar, barnvagnar m.m. inte placeras i trappuppgången.
 • Paraboler får inte monteras utan lov av DLF
 • Bilar parkeras på anvisad plats. Parkering på gångar eller framför lägenheter är förbjudet. (endast tillfälligt för lastning eller lossning).
 • Söndrade fönster, hål i väggar o dörrar eller dylikt ersätts i sin helhet av hyresgästen.
 • Skador samt förorsakade av husdjur ersätts i sin helhet av hyresgästen.