Husen på området

Ett besök på Nanoq

På museiområdet finns över 20 olika byggnader. Alla hus är byggda i gammal naturnära stil. Allmogeföremål som Pentti Kronqvist har tagit tillvara har använts som inredningsdetaljer i husen. 

På sommaren öppnar vi vårt sommarcafé, var man kan sitta och njuta av en kopp kaffe eller en svalkande glass. Intill området finns en vacker naturstig för vandring i Fäbodaskogen. 


Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden där själva museet är inhyst är byggt för att efterlikna ett stort torvhus. På nedervåningen finns utställningar om kulturer, seder och folkslag i Arktis, samt sommarens specialutställning. På övervåningen hittar man en utställning om kända polarfarare och expeditioner till nord- och sydpolen, samt en utställning om fångst i Arktis.


Goichmans galleri

Professor Wladimir Goichman (1903 – 2001) var hjärnkirurg, polarfarare och konstnär, samt sanitetsöverste i Röda Armen. Han medverkade som läkare och forskare i den sovjetiska Taimyrexpeditionen 1932-1934. Under sina många resor till Arktis skissade han motiv till sina vackra oljemålningar. 

Nanoq är det enda museet i världen som ställer ut Goichmans konst. Totalt äger museet 111 st. av hans tavlor, vilka har donerats till muséet av professor Goichman själv, dottern Julia och Fram muséet i Oslo.


Österbottniskt fångsthus

I fångsthuset kan man bekanta sig med utrustning och redskap som har använts i de Österbottniska kustbygderna vid både jakt och fiske. I Österbotten har man i hundratals år jagat säl om vårarna.


Kommandoplats från Vinterkriget

Detta hus är en modell av en kommandoplats från det finska Vinterkriget 1939 – 1940. Vinterkriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen i början av andra världskriget. Kriget varade 105 dagar och utspelade sig i en av de kallaste vintrarna i Finlands historia. Här kan man lära sig om hur soldaterna kämpade i kölden, vilka strategier som användes och hur lilla Finland lyckades stoppa det Sovjetiska anfallet.


Nordgrönländskt torvhus
​​​​​​​

Torvhuset är det traditionella sättet att bygga hus på Nordgrönland, stilen har använts av fångstfolken i tusentals år. Pentti Kronqvist övernattade i ett torvhus som detta i den övergivna fångstbyn Etah, under sin expedition från Nordgrönland till Kanada år 1976. På Nordgrönland började man bygga hus i västerländsk stil först på 1950-talet.


Kyrkan Avannaata Ulloria (Polstjärnan)

Kyrkan är en kopia av världens nordligaste kyrka, som byggdes i byn Uummannaq på nordvästra Grönland år 1909. Här kan man uppleva kristendomen som den har sett ut längst upp i norr. 

Kyrkan invigdes år 2010 av biskop Björn Vikström, och är en evangelisk-luthersk kyrka där kyrkoförrättningar som dop, vigslar och jordfästningar kan hållas. 


Erik S. Nyholms förrådsbyggnad

Doktor Erik S. Nyholm, finländsk rovdjursforskare och författare, gjorde flera forskningsresor till ön Kinnvika på Spetsbergen, där han studerade isbjörnar. 
År 2015 donerade Nyholm delar av sin forskningsutrustning till Nanoq. Denna utrustning, samt information Nyholms isbjörnsforskning, hittas nu i Erik S. Nyholms förrådsbyggnad vid Nanoq.


Henry Rudis fångsthus
Detta lilla fångsthus är en kopia av norrmannen Henry Rudis fångsthus på ön Hopen på Spetsbergen. Rudi tog i bruk det övergivna fångsthuset år 1910 och använde det sedan i 27 år, under hans tid som fångstman i Arktis. Rudi jagade främst isbjörn, och fick smeknamnet ”isbjörnskungen” efter att ha skjutit totalt 713 isbjörnar.
År 1973 reglerades isbjörnsjakten i Arktis.

Lappländskt guldvaskarläger

Guldvaskarlägret visar hur man bodde och vilka redskap man använde vid guldvaskning i Lappland, under den senare hälften av 1800-talet. Vid den tiden uppstod en slags guldrusch i området vid Ivalo älv.


 

Storstugan

Storstugan kommer från Larsmo och visar hur en typisk bondgård kunde se ut runt sekelskiftet i Finland. Låset på ytterdörren kommer från Ylihärmä kyrkby, och har funnits i det hus där marskalk Mannerheim hade sitt högkvarter i 2 dygn år 1918.

Storstugan är en del av en stugby med totalt åtta stycken stugor som finns på museiområdet. Alla stugorna är i finländsk lantlig stil.


 Finländsk rökbastu
Att bada bastu är en viktig del av den finländska kulturen, och bastun har funnits i hundratals år i Finländska hem. Rökbastun värms upp genom att stenar i en förhållandevis stor bastuugn värms upp. Rökbastun har ingen skorsten, vilket gör att röken samlas inne i bastun. Innan badet tas röken ut och frisk luft släpps in, stenarna är tillräckligt varma för att värma upp bastun resten av kvällen. Rökbastun är en tidig form av bastu eftersom den saknar skorsten, skorstenen började anslutas till den finländska bastun först på 1800-talet.  

Vandringsled

Ett besök på Nanoq kan också kombineras med en vandring längs en vacker naturstig i Fäbodaskogen. Stigen går alldeles intill museet och är utmärkt med röda märken på träden.