Kontaktuppgifter

Ab DLF-Talotekniikka Pietarsaari Oy,

Klingentie 8, 68800 Kolppi
Finland

+358 50 3224480

 info@dlf.fi


EL & DATA  System
Tommy Bexar
050-3224480
tommy.bexar@dlf.fi


Larm anläggningar,  dörr och automat lås system
Kristoffer  Östman
Larm Specialist Paradox
044-0940005
kristoffer.ostman@dlf.fi


Montering/ el planering
Joel Bexar
Elkrafts ingenjör
050-4071581
joel.bexar@dlf.fi


Mindre grävjobb utföres med 2 Tons grävmaskin.

Sune Bexar
Grävarbeten med mini grävmaskin
050-5963377
sune.bexar@dlf.fi


Conny Bexar
VVS Montör
050-5306118