Kamera övervakning

Kameraövervakning skyddar mot inbrott och skadegörelse

Har ni problem med skadegörelse och klotter? Olaga intrång på bakgården? Stöld och snatteri?

Kameraövervakning är en effektiv mototgärd.

Varför kameraövervaka?

Kameraövervakning används för att:

  • avskräcka från brott
  • kontrollera in- och utpassering
  • underlätta identifiering vid brottsutredningar
  • öka tryggheten.