Kamera övervakning

Kameraövervakning skyddar vid inbrott och skadegörelse

Har ni problem med skadegörelse och klotter? Olaga intrång på bakgården? Bilinbrott i parkeringshuset? Stöld eller snatteri?

Kameraövervakning är en effektiv säkerhetsåtgärd för ökad trygghet.

Varför kameraövervaka?

Kameraövervakning används för att:

 • avskräcka från brott
 • verifiera larm/falsklarm
 • kontrollera in- och utpassering
 • underlätta identifiering vid brottsutredningar
 • analysera rörelsemönster
 • öka tryggheten.

  Märkesoberoende leverantör av kameraövervakning

  Vi installerar kameror av alla etablerade märken på marknaden.

  • Axis
  • Longse
  • Sony
  • Qihan
  • Hik vision
  • Milestone
  • Zavio
  • Kguard
  • Dahua
  • Vismatec

   När får man kameraövervaka?

   Syftet med kameraövervakning ska vara att motverka brott eller olyckor. Nyttan med kameraövervakningen ska också väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den utför. I många fall krävs också tillstånd.

   Innan man monterar bevakningskameror måste man vidta andra säkerhetstryggande åtgärder. Sådana åtgärder kan vara förbättrad belysning, nedklippta buskar, staket, lås , larm.