EL, Vatten, Avfall

AVFALLSSORTERING

Före inflyttning skall hyresgästen Meddela Ekorosk om hur många som bor i hushållet, Val av storlek av sopsorterings kärl, antal tömningar per månad osv,

Vi höghus sköter husbolaget om soptunnorna. Men meddelande om vem som bor i lägenhet måste meddelas åt ekorosk för sopavgifter.

Osorterat avfall leder till höga avgifter som i slutändan påverkar hyresnivån. Det lönar sig att sortera hushållsavfallet rätt. Det vinner både plånboken och miljön på.

Länk till ekorosks sida

Hyresgästen skall själv ordna borttransport av annat avfall (problemavfall, gamla möbler mm till Ekorosk

EL avtal
Skall meddelas till Herrfors

Vatten avgift  

23€ per person i förskott betalas i samband med hyran och utjämning(avläsning av vatten mätare) en gång i året .
Alternativt eget vattenavtal om möjligt

Försäkring

Hyresgästen skall ha egen ansvarsförsäkring och lösöres försäkring