FASTIGHETSSERVICE

VI ERBJUDER

  • Utvändig fastighetsservice, reparationer
  • Invändig fastighetsservice, underhåll, renovering
  • Mark- och tomtskötsel (egen maskinpark, grävmaskin,lastare mm)
  • VA- och VVS-kontroll
  • El- och teknikservice
  • Övervaknings system larm, brand, passagekontroll
  • Besiktningar , värme fotografering FLIR , felsökningar med mera

 

 

OM OSS

DLF bolagen  grundades 2003 och är nu inne på sitt 14:e verksamhetsår. I dagsläget tar vi hand om  allt från småhus till industri fastigheter, kontor, affärsfastigheter mm. Specialområden är belysning, industri, säkerhet, larm, passage, data system.